Menu Košík 0,00 € 0
sk
cz
Hľadať

Informácie o spracovaní osobných údajov

 1. Spoločnosť CHOBOLA s.r.o., so sídlom Magnetová 13, 831 04 Bratislava , IČO: 35916290 zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Bratislave I oddiel Sro, vložka 34488/B (ďalej len „Správca“), spracováva v rámci parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:
 • meno a priezvisko
 • adresa bydliska
 • telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 1. Meno a priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo a e-mailová adresa budú spracované za účelom identifikácie zmluvných strán a plnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a budúceho prípadného uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Takéto spracovanie umožňuje článok 6 ods. 1 písm. b) a f) nariadenia.
 1. Správca prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku predstavujú dopravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný na doručenie tovaru, poskytovatelia hodnotiacich služieb, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný na uskutočnenie hodnotenia, poskytovatelia platobných brán, ktorým sú osobné údaje. kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre umožnenie úhrady objednávky. Spracovateľovi, resp. tretími stranami sú:
 • Spoločnostinapr. MESSENGER a. s., Slovenská pošta s. p.,
 • poskytovateľ softvéru webProgress, s.r.o.,
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Správca nevyužíva.
 1. Na emailovú adresu vám budú Správcom zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba obdobného tovaru či služieb a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom – zaslaním listu, emailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť. Emailová adresa bude za týmto účelom Správcom uchovávaná po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
 1. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov,
 • na prenositeľnosť údajov a právo požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu Správcu.