Ochrana osobních dat

Veškerá data získaná od zákazníků jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Shromažďovaná osobní data jsou:

  • jméno
  • příjmení (u firem jejich IČ a DIČ)
  • adresa dodání
  • email
  • případně telefon a fax

Společnost CHOBOLA s.r.o. (www.chobola.cz) prohlašuje, že osobní data shromažďovaná na základě objednávek neprodá ani jiným způsobem neposkytne třetí straně. Dále nepoužije tyto data k dalším komerčním účelům nesouvisejícím s www.chobola.cz bez souhlasu vlastníků těchto dat a také se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka a bez udání důvodu jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků.